Allemansrecht

allemansrecht

Het allemansrecht in Noorwegen, Zweden en Finland is een recht waar je tijdens jouw vakantie leuk gebruik van kunt maken. Het is een uniek recht in deze landen. Het allemansrecht (Fins: jokamiehenoikeus) geeft je het recht om overal van de overweldigende natuur te kunnen genieten. Dat klinkt mooi, maar natuurlijk horen hier wel een aantal regels bij.

Héél kort samengevat; niets verstoren en niets vernielen.

Een traditie van het allemansrecht biedt mensen ongeëvenaarde mogelijkheden om de natuur te verkennen en te genieten van de overvloed van het bos. Bijna 90 procent van het Finse oppervlak valt onder de wet van het allemansrecht en kan worden gebruikt voor recreatief genieten van het buitenleven. De allemansrechten gelden ook voor bezoekers uit het buitenland. Voor het gebruik van natuurgebieden is geen toestemming van de landeigenaar vereist, en de privileges die zijn vastgelegd in het allemansrecht zijn niet onderworpen aan de betaling van enige vergoeding. Iedereen mag vrijelijk wilde bessen, paddenstoelen en planten plukken, met uitzondering van enkele soorten die beschermd zijn door de wetgeving.

Veel kruiden vallen niet onder de reikwijdte van de allemansrecht traditie. Denk aan boombladeren, scheuten, struiken, korstmossen, mossen, schors, wilgen, naaldkegels en bijzondere natuurproducten zoals sap en de binnenste lagen van pijnboomschors. Voor deze natuurproducten moet voor het gebruik altijd toestemming van de grondeigenaar worden verkregen. Deze beperking geldt ook voor het verzamelen van natuurlijke producten op percelen van de overheid.

Het voorrecht van het allemansrecht komt ook met een verantwoordelijkheid jegens het milieu. Het is verboden schade aan te richten aan de natuur door zwerfvuil achter te laten of vandalisme, dit zijn strafbare feiten. De natuur is gevoelig en vernieuwt zichzelf langzaam, dus degenen die er doorheen gaan, moeten ervoor zorgen dat het delicate evenwicht niet wordt verstoord.

Toegestane activiteiten:

 • Verzamelen van wilde bessen, paddenstoelen, bloemen en de meeste kruidachtige planten; lijsterbessen en jeneverbessen kunnen ook worden verzameld;
 • Dennenappels, droge twijgen of andere dergelijke natuurlijke producten uit de grond halen;
 • Overal wandelen, skiën of fietsen, behalve op gecultiveerd land of in tuinen of erven;
 • Tijdelijk doortrekken en kamperen op andermans land;
 • Vissen met wormen en ijsvissen;
 • Varen, zwemmen en wassen in de binnenwateren of de zee.

Verboden handelingen:

 • Verwijderen van schors, takken, bladeren, hars, sap of kegels van een groeiende of omgevallen boom;
 • Verwijderen van mos, korstmos, hout, struiken of turf van andermans land;
 • Gras maaien;
 • Doorkruisen en overnachten op gecultiveerd land of in iemands tuin;
 • Het aansteken van een open vuur op andermans eigendom zonder toestemming;
 • Zwerfvuil achterlaten;
 • Jagen zonder toestemming;
 • Zonder toestemming van de grondeigenaar met een motorvoertuig over gemarkeerde sporen of wegen rijden.

Neem alleen herinneringen mee,
Laat alleen je voetsporen achter.

allemansrecht