Grote carnivoren in Finland

Grote carnivoren in Finland

Grote carnivoren in Finland zijn grote roofzoogdieren die op andere zoogdieren jagen. Deze dieren zijn voor hun dood meestal geen voedsel voor andere dieren. Na hun dood worden ze weer omgezet in plantenvoeding. Carnivoren doden niet voor de lol; ze doen het om te overleven, te leven en zich voort te planten, net als alle andere levensvormen op deze planeet.

Carnivoren

Een carnivoor (van Latijn caro, vlees en vorare, eten) of vleeseter is in de ecologie een willekeurig organisme dat uitsluitend dierlijk weefsel als voedsel gebruikt. Dit weefsel kan zowel van ongewervelde dieren als van gewervelden afkomstig zijn.

Finland kent vier grote landcarnivoren

Er zijn vier grote vleesetende soorten in Finland, die allemaal tot verschillende families behoren. De lynx is een katachtige, de wolf is een hondachtige, de bruine beer is van de familie Ursus en de veelvraat is van de familie van de wezels. Ze zijn geclassificeerd als grote carnivoren op basis van hun grootte en gedrag. Grote carnivoren zijn toproofdieren: ze staan bovenaan de voedselketen. De ecologische definitie van roofdier omvat alle dieren die op andere dieren jagen en ze doden om hun vlees of bloed te eten. Onze landbewonende grote roofdieren behoren tot de Carnivora-orde van zoogdieren.

De betekenis van grote carnivoren

Grote carnivoren zijn een waardevol onderdeel van de Finse natuur. Vanuit het perspectief van de natuur vormen grote carnivoren een onderdeel van het eigen reguleringssysteem van de natuur dat het evenwicht in het ecosysteem handhaaft.

Evolutie

De evolutie heeft grote carnivoren de taak gegeven om de populaties van grote herbivore zoogdieren in stand te houden. De individuele dieren die ten prooi vallen aan carnivoren zijn vaak zwak, wat betekent dat de carnivoren ook de gezondheid van de prooidierpopulaties in stand houden.

Voordelen voor de mens

In de wereld van vandaag worden grote carnivoren op een andere manier gebruikt dan vroeger, toen men de huiden gebruikten. Er wordt nu nog steeds op grote carnivoren gejaagd, maar tegenwoordig wil men ze ook met camera’s fotograferen. Het zijn nu regionale toeristische trekpleisters. Het feit dat er grote carnivoren in een gebied zijn, is vaak al genoeg om reizigers te enthousiasmeren en een gevoel van ongerepte, oorspronkelijke natuur te creëren.

De vier grote carnivoren in Finland

bruine beer
Bruine beer (meer info)
veelvraat
Veelvraat (meer info)
veelvraat
Veelvraat (meer info)