Politiek van Finland

Politics of Finland
Parlement

De politiek van Finland speelt zich af in het kader van een parlementaire representatieve democratie. Finland is een republiek met als staatshoofd een president, die het buitenlands beleid van het land leidt en de opperbevelhebber is van de Finse defensiemacht. Het Finse staatshoofd is een premier, die aan het hoofd staat van de uitvoerende macht, de Finse regering. De wetgevende macht berust bij het Finse parlement in Helsinki en de regering heeft beperkte rechten om wetgeving te wijzigen of uit te breiden. De Finse grondwet kent macht toe aan zowel de president als de regering: de president heeft een vetorecht over parlementaire besluiten, maar dit kan worden opgeheven door een meerderheid in het parlement.

Parlement

Het 200 leden tellende parlement van Finland (Eduskunta in het Fins) is de hoogste wetgevende macht in Finland. Het parlement kan de Finse grondwet wijzigen, de regering doen aftreden en presidentiële veto’s terzijde schuiven. Haar besluiten zijn niet onderworpen aan rechterlijke toetsing. Wetgeving kan worden geïnitieerd door de regering of door een van de leden van het parlement, die voor een periode van vier jaar worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging via open lijsten in meervoudige districten. Verkiesbaar zijn personen van 18 jaar en ouder, met uitzondering van militairen in actieve dienst en enkele hoge gerechtelijke ambtenaren. De normale zittingsperiode van het parlement is vier jaar, maar de president kan de eduskunta ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven op verzoek van de premier en na overleg met de voorzitter van het parlement.

Politieke partijen

Centrum Partij (KESK), Sociaal Democratische partij (SDP), Nationale Coalitie partij (KOK), Linkse Alliantie (VAS), de Groenen (VIHR), Finnen Partij (PS), Zweedse Volks partij (RKP), Christen Democraten (KD).

Lees meer