Informatie over Finland

Op deze website vindt u veel informatie over Finland, over de geschiedenis, de natuur en de nationale parken, het Noorderlicht en de Middernachtzon het weer en de seizoenen, over sauna’s en over populaire bestemmingen.

Informatie over Finland
Finland, officieel de Republiek Finland (Fins: Suomi, Suomen tasavalta), is een land in Noord-Europa grenzend aan de Oostzee, de Botnische Golf en de Golf van Finland, tussen Noorwegen in het noorden, Zweden in het noordwesten, en Rusland in het Oosten. Finland is een Scandinavisch land met als hoofdstad Helsinki, veruit de grootste stad.

Politiek van Finland

Tijdzone
Greenwich Mean Time (GMT) +2 , tijdens wintertijd.
Greenwich Mean Time (GMT) +2 , tijdens zomertijd.

In Finland is het een uur later dan in Nederland en het land kent ook een zomer- en wintertijd.
Munteenheid: Euro
Meest voorkomende religie: Evangelisch-Luthers
Hoogste waterval: Pihtsusköngäs: 17 meter
Hoogste berg: Halti (1.328 meter)
Grootste meer: Saimaameer (4.500 km²)

Finland bevolking

Finland heeft een bevolking van 5.563.153 inwoners (2023) en de meerderheid van de bevolking is geconcentreerd in de zuidelijke regio. 88,7% van de bevolking is Fins en spreekt Fins, een Oegrische taal die niet verwant is aan de Scandinavische talen. Finland is een van de dunst bevolkte landen van Europa, slechts 16,4 mensen per km2. Lapland is het dunst bevolkt met 2 tot 3 mensen per km2.

informatie over finland

IJstijd

Finland werd bewoond toen de laatste ijstijd eindigde, ongeveer 9000 voor Chr. De eerste achtergelaten artefacten van kolonisten die de huidige kenmerken hebben met die die gevonden zijn in Estland, Rusland en Noorwegen. De vroegste mensen waren jagers-verzamelaren, die dit deden met behulp van stenen gereedschappen. Het eerste aardewerk verscheen in 5200 voor Chr., toen de Kam Keramische cultuur werd geïntroduceerd. De komst van de Touwbekercultuur in de Zuid-kust van Finland tussen 3000 en 2500 voor Chr. vielen samen met het begin van de landbouw.

Brons- en IJzertijd

De Bronstijd en de IJzertijd werden gekenmerkt door uitgebreide contacten met andere culturen in Fennoscandinavië en de Baltische gebieden en de bewoning steeg naar het einde van de IJzertijd. In die tijd had Finland drie belangrijke culturele gebieden – Zuidwest Finland, Tavastia en Karelië – zoals weerspiegeld in hedendaagse juwelen.

Onderdeel van Zweden

Vanaf de late 13e eeuw, werd Finland geleidelijk aan een integraal onderdeel van Zweden door middel van de noordelijke kruistochten en de Zweedse kolonisatie van de kust van Finland, een erfenis weerspiegeld in de prevalentie van de Zweedse taal en de officiële status. In 1809 werd Finland opgenomen in het Russische rijk als het autonome Groothertogdom Finland. In 1906, was Finland de eerste Europese staat die alle volwassen burgers het stemrecht verleende, en eerste in de wereld om alle volwassen burgers het recht te geven om een openbaar ambt te bekleden.

Onafhankelijk

Na de Russische revolutie van 1917 verklaarde Finland zich onafhankelijk. In 1918, werd de prille staat verdeeld door burgeroorlog, met de Bolsjewistische rode garde die door het eveneens nieuwe Sovjet Rusland werd gesteund, die tegen de Witte Garde vochten, gesteund door het Duitse rijk. Na een korte poging om een Koninkrijk te vestigen, werd het land een Republiek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, probeerde de Sovjet-Unie herhaaldelijk om Finland te bezetten, waarbij Finland delen van Karelië, Salla, Kuusamo, Petsamo en sommige eilanden verloor, maar het behield zijn onafhankelijkheid.

Verenigde Naties

Finland sloot zich aan bij de Verenigde Naties in 1955 en vestigde een officieel beleid van neutraliteit. Het Finno-Sovjet-Verdrag van 1948 gaf de Sovjet-Unie een hefboomeffect in de Finse binnenlandse politiek tijdens het koude oorlog tijdperk. Finland is toegetreden tot de OESO in 1969, het NAVO-partnerschap voor de vrede in 1994, de Europese Unie in 1995, de Euro-Atlantische Partnerschaps Raad in 1997, en ten slotte de eurozone bij haar oprichting, in 1999.

Industrialisatie

Finland was een relatieve laatkomer met de industrialisatie, en bleef een grotendeels agrarisch land tot de jaren ‘ 50. Na de Tweede Wereldoorlog eiste de Sovjet-Unie oorlogsherstel betalingen door Finland, niet alleen in geld, maar ook in materiaal, zoals schepen en machines. Dit dwong Finland om te industrialiseren. Het ontwikkelde snel een geavanceerde economie en het bouwde een uitgebreide verzorgingsstaat die op het Noordse model werd gebaseerd, resulterend in wijdverspreide welvaart en één van de hoogste inkomens per hoofd in de wereld.

Nationale prestaties

Finland is een toppresteerder in tal van nationale prestaties, waaronder onderwijs, economie, concurrentievermogen, burgerlijke vrijheden, kwaliteit van leven en menselijke ontwikkeling. In 2015, werd Finland gerangschikt als eerste in de wereld op levenskwaliteit, en menselijke ontwikkeling en de persvrijheid index en als het meest stabiele land in de wereld in 2011 – 2016 in de staten index, en tweede in het Global Gender Gap Report. Een grote meerderheid van de Finnen zijn leden van de Evangelische Lutherse kerk, en de vrijheid van godsdienst is gegarandeerd onder de Finse grondwet.

Het landschap van alomtegenwoordige bossen en water is een primaire inspiratiebron geweest voor Finse kunst en letterkunde. Te beginnen met het nationale epos van Finland, de Kalevala, de grote kunstenaars en architecten van het land – waaronder Alvar Aalto, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Juha Ilmari Leiviskä en Eero Saarinen – evenals zijn muzikanten, schrijvers en dichters – van Jean Sibelius tot Väinö Linna, Juhani Aho, Zacharias Topelius en Eino Leino – hebben allemaal thema’s en afbeeldingen uit hun nationale landschap getekend. Een van de eerste modernistische dichters, Edith Södergran, verwoordde haar relatie met de Finse omgeving op deze manier in “Homecoming”.

De notie van de natuur als het ware thuis van de Fin wordt keer op keer uitgedrukt in Finse spreekwoorden en volkswijsheden. Het barre klimaat in het noordelijke deel van het land heeft echter geleid tot een concentratie van de bevolking in het zuidelijke derde deel van Finland, waarbij ongeveer een vijfde van de bevolking van het land in en rond Helsinki, de grootste stad van Finland en de noordelijkste van continentaal Europa woont. Maar ondanks het feit dat de meeste Finnen in dorpen en steden wonen, is de natuur – vooral het bos – nooit ver van hun gedachten en harten.

Finland is dicht bebost en bevat zo’n 188.000 meren, talrijke rivieren en uitgestrekte moerassen; vanuit de lucht gezien, ziet Finland eruit als een ingewikkelde blauw-groene puzzel. Behalve in het noordwesten variëren de reliëfkenmerken niet veel, en reizigers op de grond of op het water kunnen zelden verder kijken dan de bomen in hun directe omgeving. Toch bezit het landschap een opvallende schoonheid.

De onderliggende structuur van Finland is een enorm versleten schild dat is samengesteld uit oud gesteente, voornamelijk graniet, daterend uit het Precambrium (van ongeveer 4 miljard tot 540 miljoen jaar geleden). Het land is laaggelegen in het zuidelijke deel van het land en hoger in het centrum en het noordoosten, terwijl de weinige bergachtige regio’s in het uiterste noordwesten liggen, grenzend aan de Finse grens met Zweden en Noorwegen. In dit gebied zijn er verschillende hoge toppen, waaronder de berg Halti, die met 1.328 meter de hoogste berg van Finland is.

De kustlijn van Finland, zo’n 4600 km lang, is extreem grillig en bezaaid met duizenden eilanden.

Uitgebreide informatie over de geschiedenis van Finland

Finnish Maiden fotokaart 1906
Finnish Maiden fotokaart 1906